Dr. Bouwdijk Bastiaansestraat 18 | T: 0481 463 127
6681 XJ Bemmel | F: 0481 465 867

Thermionpark 20
6663 MM Lent

Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen
sychologenpraktijk
Derksen & Klein Herenbrink

Iedereen, jong en oud, komt in het leven allerlei problemen tegen. Vaak lost men deze zelf of samen met anderen uit de directe omgeving op. Soms zal de huisarts ook advies geven. Als dat niet voldoende is, kan psychologische hulp op zijn plaats zijn. De huisarts, bedrijfsarts of specialist kan naar de psycholoog verwijzen, maar men kan ook op eigen initiatief een afspraak maken. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, hebt u echter wel altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Veel voorkomende klachten en problemen

Angstklachten: mensen met angstklachten hebben nogal eens last van verschillende verschijnselen zoals nervositeit, angstaanvallen, hyperventilatie, fobieën, angst voor het hebben of krijgen van ernstige ziektes, een gevoel van overspannenheid, te veel stress of burnout.

Stemmingsklachten: gevoelens van somberheid, lusteloosheid, nergens zin in hebben, waardeloosheid of juist snel geïrriteerd of overmatig druk zijn.

Ingewikkelde relatie- en gezinsproblemen: in deze gevallen hebben de betrokkenen zelf vaak al lang aan hun relatie gewerkt, maar zonder succes. Ook vragen over seksualiteit worden vaak aan ons gesteld. Professionele hulp kan ingewikkelde relatieproblemen succesvol beïnvloeden. Mensen met problemen met de opvoeding van kinderen komen dikwijls bij een kinder- en jeugdpsycholoog, zie hiervoor onze speciale folders voor psychologische hulp aan kinderen en jongeren.

Psychosomatische stoornissen: een veel voorkomende groep klachten. Het betreft dan bijvoorbeeld onbegrepen buikklachten, maag- of darmklachten, hoge bloeddruk, hartklachten zonder lichamelijke oorzaak, benauwdheid, pijn in de rug of in de nek. Ook wanneer men een lichamelijke ziekte heeft, zoals kanker of hartproblemen, bestaat er vaak behoefte aan psychologische hulp om te leren deze (maar ook andere) ingrijpende gebeurtenissen een plaats in het leven te geven. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de huisarts.

Slaapproblemen, te veel stress en eetproblemen: al deze klachten kunnen aanleiding zijn om hulp bij een psycholoog te vragen. Hiervoor en voor alle bovengenoemde klachten bestaan reeds jaren wetenschappelijk goed onderbouwde behandelingsprogramma’s die wij toepassen.

Persoonlijkheidsproblemen: soms heeft iemand niet duidelijk last van een bepaalde klacht of van een symptoom, maar kan men niet zo goed uit de voeten met zichzelf, met zijn persoon of karakter. Dergelijke mensen lopen dan vaak vast in relatie of werk, lijden onder eenzaamheid of voelen zich te afhankelijk, zijn te precies of te kritisch, waardoor ze zichzelf voortdurend in de weg zitten. Zij hebben behoefte aan meer inzicht in hun manier van reageren op anderen. Ook in dit geval is hulp van een psycholoog vaak zinvol.

Naast volwassenen kunnen uiteraard ook adolescenten, pubers en kinderen bij ons terecht. Meer informatie hierover treft u onder de betreffende kopjes op deze website aan.

De behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, de intake. Hierin gaan we na wat uw klachten en problemen zijn en wordt een eerste indruk gekregen van uw persoonlijkheid en van uw leefsituatie. Indien u dat zelf wilt, kan bijvoorbeeld uw partner bij dit gesprek aanwezig zijn. Na de intake wordt binnen het team besloten of u bij ons op de juiste plaats bent. Voor verder onderzoek en/of behandeling krijgt u dan één van de psychologen toegewezen.

Na het intakegesprek kan het voorkomen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst van enkele weken, maar we streven ernaar dat de behandeling of het psychodiagnostisch onderzoek snel na de intake van start gaat. U bent doorgaans gebaat bij een zo kort mogelijke behandeling en daarom krijgt u vaak bij aanvang een beknopt onderzoek, eventueel gecombineerd met een psychologische test. Het doel van deze behandeling ligt voor de hand: u wilt van de klachten af of, indien dit niet lukt, deze zo leefbaar mogelijk maken. Hierop wordt alle energie gericht. De behandeling kan verschillende vormen krijgen: individueel, echtpaargesprekken, groepstherapie. Het kan zijn dat er steeds concreet samen met u aan uw klachten wordt gewerkt, het kan ook zijn dat de achtergronden van die klachten centraal komen te staan en dat u onverwerkte ervaringen naar boven moet laten komen. Het behandelplan dat speciaal voor u wordt gemaakt, wordt van tevoren aan u uitgelegd en met u besproken.

Een consult op de praktijk en dus ook een behandelzitting duurt maximaal 45 minuten. Bij voorkeur wordt met een vaste afspraak in de week gewerkt. 

Het kan voorkomen dat na de intake of tijdens de onderzoeksgesprekken blijkt dat ons inziens een behandelvorm elders geschikter voor u is. Wij zullen u dan gericht verwijzen. Ook kan later nog blijken dat verwijzing beter is.

ROMmen, Routine Outcome Meting en cliënt ervaringenonderzoek

Na het intakegesprek krijgt u via de e-mail een vragenlijst toegestuurd betreffende uw klachten. Deze vragenlijst wordt gedurende uw behandeling vervolgens met regelmaat toegezonden. De gegevens van die vragenlijsten geven u en uw behandelaar inzicht in de voortgang en het resultaat van de behandeling. Daarnaast kan door het gebruik van de vragenlijst de zorg voor onze cliënten nog verder worden verbeterd.
Aan het eind van uw zorgtraject krijgt u nogmaals de vragenlijst en een cliënt ervaringsonderzoek. Meer info over ROM klik hier.

In 2018 zijn wij beoordeeld met een 9,6. (CQi is 90 maal ingevuld 28-1-2019)

EHealth

In onze behandelingen integreren we indien zinvol en noodzakelijk eHealth. Hiervoor zijn we als praktijk aangesloten bij Therapieland. In het begincontact overwegen we samen met u of er eHealth modules zijn die passen bij uw klachten en bij uw behandeling. Hierbij nemen we natuurlijk ook mee of u zich hierin kunt vinden. Vaak komen we uit op wat een blended behandeling wordt genoemd; direct (face-to-face) contact komt voor in combinatie met een eHealth module die u vanaf thuis achter de computer kunt doen. 

Overleg met derden

Indien u daarmee instemt, krijgt uw huisarts na afloop van het intakegesprek en na afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft. Ook kan er sprake zijn van mondeling overleg met de huisarts binnen de context van het reguliere GGZ-overleg dat we hebben  met de huisartsen in onze regio. Overigens zijn alle aan de praktijk verbonden psychologen gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.