Dr. Bouwdijk Bastiaansestraat 18 | T: 0481 463 127
6681 XJ Bemmel | F: 0481 465 867

Thermionpark 20
6663 MM Lent

Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen
sychologenpraktijk
Derksen & Klein Herenbrink

Er zijn jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenoten. Sommige jongeren hebben wel een aantal vrienden, maar voor hen kan het moeilijk zijn voor zichzelf op te komen en zich niet door anderen te laten beïnvloeden. Anderen zijn onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen.

Wij bieden een Cognitieve Gedragstherapeutische Groepstherapie aan om de contacten met anderen beter te laten verlopen en jongeren meer zelfvertrouwen te laten ontwikkelen. De therapie richt zich op jongeren in de leeftijdscategorie van 12 t/m 14 jaar en van 15 t/m 17 jaar en wordt bij voldoende aanmelding in het voor- en najaar gegeven. De groep bestaat uit vier tot acht jongeren. Er zijn in totaal elf bijeenkomsten, waarbij de jongeren tien keer bijeenkomen en er één terugkombijeenkomst is. Ouders kunnen halverwege en aan het einde een evaluatie- of oudergesprek aanvragen. Er kunnen verscheidene onderwerpen aan bod komen, dit wordt samen met de jongeren afgestemd.

De verzekering komt vaak in de kosten tegemoet. U kunt dit overleggen met de behandelaar.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat. Na aanmelding vindt er een intake plaats met zowel de ouders als de jongere, op basis waarvan wordt bekeken of uw zoon/dochter van deze groepstherapie kan profiteren.