Thermionpark 3; 6663 MM Lent
Telefoon: 024-3094590

Thermionpark 20
6663 MM Lent

Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen
sychologenpraktijk
Derksen & Klein Herenbrink

De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. 

Vergoeding Generalistische Basis GGZ via zorgverzekeraar

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis-GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Als uw behandeling doorloopt in 2022 wordt uw eigen risico van 2022 ook aangesproken.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het tarief is € 90 per consult. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Vergoeding Specialistische GGZ via zorgverzekeraar

De Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De vergoeding loopt via de zogenaamde DiagnoseBehandelingCombinatie, een DBC.

Een DBC is een jaar geldig, maar kan daarna verlengd worden. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt u er wel rekening mee dat de zorgverzekeraar bij verzekerden vanaf 18 jaar het wettelijk verplichte eigen risico per jaar in rekening brengt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

Vergoeding via werkgever of uitkeringsinstantie

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereid om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming zal de praktijk een offerte voor behandeling verzenden aan degene die de behandeling wil gaan vergoeden. Daarin staat dan een schatting van de duur van de behandeling en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Niet nagekomen afspraak

Indien u niet kunt komen, wordt verwacht dat u 24 uur van tevoren afbelt; het is echter beter om alle afspraken na te komen. Bij een niet tijdige afmelding zijn we genoodzaakt een deel van het consult in rekening te brengen (€25). Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.