Thermionpark 3; 6663 MM Lent
Telefoon: 024-3094590

Thermionpark 20
6663 MM Lent

Van Boetzelaerstraat 8
6515 JA Nijmegen
sychologenpraktijk
Derksen & Klein Herenbrink

De volgende registraties, aantekeningen en lidmaatschappen zijn binnen de praktijk aanwezig:

Registraties/aantekeningen:

 • Keurmerk 2023
 • Kwaliteitijdsstatuut praktijk
 • psycholoog NIP
 • psychodiagnosticus
 • supervisor psychodiagnostiek
 • eerstelijnspsycholoog
 • supervisor eerstelijnspsychologie
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • klinisch psycholoog
 • supervisor gz-psychologie en klinische psychologie
 • psychotherapeut
 • supervisor psychotherapie
 • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • cognitief gedragstherapeut
 • supervisor cognitieve gedragstherapie
 • psychoanalytisch psychotherapeut
 • supervisor psychoanalytische psychotherapie
 • cliëntgericht psychotherapeut
 • supervisor cliëntgerichte psychotherapie
 • groepspsychotherapeut
 • ontwikkelingspsycholoog

Lidmaatschappen:

 • Nederlands Instituut van Psychologen NIP
 • Regionaal Orgaan Eerstelijnspsychologie ROEP
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP
 • Vereniging voor Gedragstherapie VGCt
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie NVPP
 • Nederlandse Vereniging voor Groepstherapie NVGP
 • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie VCP
 • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten LVVP

Samenwerkingsrelaties:

Als praktijk zijn we ketenpartner van Stielo, de multidisciplinair georganiseerde zorggroep in het Waalspronggebied. Hier kunt u onze activiteiten in nauwe samenwerking met de andere eerstelijns disciplines op het terrein van de GGZ ook nalezen.

De praktijk heeft een regionale functie voor Basis-GGZ in Nijmegen-Noord. Dit betekent dat we snelle, efficiënte en zo effectief mogelijke hulp bieden. We werken nauw samen met de Sectie Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en proberen van alle nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. Tevens vindt er vaak onderzoek plaats in de praktijk. Doelstelling hiervan is steeds zo goed mogelijke hulp te verlenen.

Wij zijn erop gericht de behandeling zo kort mogelijk te houden; dit betekent in de regel enkele weken of maanden. Vanzelfsprekend is er voor sommige klachten en/of voor sommige mensen ook een langer durende