Acceptance & Commitment Therapie (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarin het vergroten van de psychologische flexibiliteit centraal staat. Psychologische flexibiliteit is het vermogen van mensen om pijnlijke emoties, gevoelens en gedachten te erkennen en omarmen, en te volharden in gedragingen die aansluiten bij persoonlijke waarden.